Volgens de nieuwe wetgeving van de GDPR in verband met uw privacy hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden door Shop de bie, leopoldlaan 39 te 9400 Ninove verwerkt: 
-Voor klantenbeheer, omdat deze noodzakelijk zijn voor de organisatie van ons bedrijf.
-Voor het aanmaken van een klantenkaart.

De persoonsgegevens die via het contactformulier worden ingegeven worden via een Email bericht naar info@shopdebie.be verzonden en lokaal verwerkt. Het betreft volgende gegevens: Naam, Familienaam, Straatnaam + Nummer, Postcode, Gemeente, Telefoonummer, GSM nummer, Email adres en eventuele opmerkingen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons mee te delen op info@shopdebie.be.  Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kunt u steeds inkijken in de winkel, na navraag.